Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

7835 b393 500
Reposted fromJustanormalprinny Justanormalprinny viakrybus krybus

August 23 2016

delein
2305 a366 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaalexfreak50 alexfreak50
delein
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
delein
4323 9300

sarakipin:

Six of Swords

Reposted frompannakojot pannakojot
delein
0088 5a0f 500
Reposted fromcontroversial controversial viaaperture aperture
delein
4319 999a

dude.
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viaviva-salvadore viva-salvadore
delein

“What if Assassin’s Creed took place in Poland?”

“The Market” by Darek Zabrocki. Old Town Cracow.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapandywarhou pandywarhou
delein
0125 07b2
Reposted fromstarryeyed starryeyed viapesymista pesymista
delein
delein
My father had taught me to be nice first, because you can always be mean later, but once you’ve been mean to someone, they won’t believe the nice anymore. So be nice, be nice, until it’s time to stop being nice, then destroy them.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromolewka olewka viaoxygenium oxygenium
delein
3550 48da
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viavolldost volldost
delein
Reposted fromFlau Flau viaArtifexExMachina ArtifexExMachina
delein
Reposted fromLane Lane viacocciuella cocciuella
delein
9724 c77d
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialathea lathea
delein
0372 3ca1
Reposted fromlumpy lumpy viaikari ikari

August 22 2016

delein
> I'm so lonely
> *At least you're not a chair*
> That's right!
Reposted fromeduarten eduarten viapesymista pesymista
delein
Pragniemy zmian, czegoś innego, ale ciągle stoimy w miejscu. Najczęstszą wymówką jest brak czasu albo pieniędzy. Błąd. Brak chęci. To jest nasz problem.
— "Czym jest rutyna w Twoim życiu?" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluszek laluszek

August 21 2016

delein
delein
8082 db99 500
Reposted fromkaplitov kaplitov viavol vol
delein
0227 4be3 500
Today and year from today. Totally different things.
Reposted fromptasheq ptasheq viafurie furie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl