Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

delein
9453 b2fb
Reposted fromnyaako nyaako viadzony dzony
delein
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaikari ikari

February 21 2017

0223 e7d5

besttravelphotos:

Paris, France

February 19 2017

delein
5044 3df6
Reposted fromumorusana umorusana viareloveution reloveution
delein
1966 af5c
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viainina inina
delein
Kobieta nigdy nie powie wprost tego, co myśli. Kiedy weźmie się ją do restauracji, to na pytanie „Na co masz ochotę?” nigdy nie odpowie:
– Żebyś mnie stąd zabrał, zdjął moją sukienkę, położył mnie na brzuchu, zaczął językiem zataczać kręgi wokół dołeczków nad moją pupa, a później całował mnie wzdłuż kręgosłupa, kończąc na szyi. Wtedy będę już mokra.
Zamiast tego powie:
– Może wezmę sałatkę?
http://volantification.pl/2016/09/14/kobiety-ktore-wiedza-czego-chca-ale-o-tym-nie-mowia
Reposted frombonejanglessie bonejanglessie viamesoute mesoute
delein
Reposted frommeem meem viareloveution reloveution
delein
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony

February 18 2017

delein

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viasmaller smaller
delein
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
delein
1362 a443 500

February 17 2017

delein
3093 9726
300 London
Reposted fromNeutrum Neutrum viasiostra siostra
delein
8284 c313
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaikari ikari

July 10 2015

delein
5721 720d
Reposted fromMiziou Miziou viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
delein
0244 5e27
Reposted fromdramaturg dramaturg viamendel mendel
delein
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viaryska ryska

July 09 2015

delein
4044 15c2
Reposted frommoochava moochava viasecalecornutuum secalecornutuum
delein
delein
0725 85df
indian girl vol.5
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viamyzone myzone
delein
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl