Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

delein
Jest gatunek dzikich dziewcząt, które zakochują się w trudnych chłopakach. Wyobrażają sobie, że śpią obok kamienia. Szukają pęknięć, by zasiać wątpliwość. By delikatnie wsunąć dłoń w szczelinę ich ramion. By ostrożnie nanieść cienką warstwę piasku i przywiązania. Dotykiem drążą skałę.
— Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromaletodelio aletodelio viainyou inyou

January 24 2018

delein
Reposted fromDennkost Dennkost viaikari ikari

December 04 2017

delein

December 01 2017

delein
1677 2ad1
Reposted frommyrla myrla viaWlodara Wlodara
delein
6799 3dc9 500
Reposted from3ch0 3ch0 vialathea lathea

November 25 2017

3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viasowaaa sowaaa

November 16 2017

delein
9738 7fd8
Reposted fromraksha raksha viaRedHeadCath RedHeadCath

November 15 2017

delein
5391 cffe 500
Reposted fromkaiee kaiee viaikari ikari

November 13 2017

delein
2259 e7c5
Reposted fromtgs tgs viacarlandlouise carlandlouise

November 12 2017

delein

Simply Delicious Shower Thoughts with Cookie Monster
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viaikari ikari

November 10 2017

delein
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viadzony dzony

November 05 2017

delein
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy

November 03 2017

delein
delein
delein

November 01 2017

delein

October 31 2017

delein
Reposted fromFlau Flau vianiggertits niggertits
2055 52c7 500

textless:

Emo skull is not coming to Colorado.

Reposted fromkimik kimik
delein
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl