Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

delein
7989 318f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 30 2018

delein
Reposted fromDennkost Dennkost vialathea lathea

October 23 2018

delein
1063 3a0c 500
Reposted fromanheros anheros
delein
8364 4a50 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viabladzik bladzik
delein
9928 09f5
delein
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viainyou inyou
delein
0965 927b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaXavax Xavax
delein
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachapstick chapstick
delein
6564 e06d 500
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viaXavax Xavax
delein
Hallstatt, Austria
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakatisz katisz

October 21 2018

delein
delein
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle vianicdostracenia nicdostracenia
delein
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viamaardhund maardhund

October 19 2018

delein
5252 380e
Reposted fromressacramiser ressacramiser viaoll oll
delein
5582 bd87 500
Reposted fromyikes yikes viawszystkodupa wszystkodupa
delein
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialemkove lemkove
delein
7657 998a
Reposted fromGIFer GIFer viamidnighttraveller midnighttraveller
delein
2659 d9ae 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
delein
7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viaikari ikari
delein
7170 002c 500
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl