Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

delein
5029 bdc6
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viakredek kredek

January 25 2020

delein
delein
7714 4533 500
Reposted fromexistential existential viafadenb fadenb
delein
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
delein
delein
6033 c7af

Would love to be. 
Reposted fromstormymind stormymind viaWlodara Wlodara
delein
3092 1c8c 500
Reposted fromJustVicky JustVicky via100suns 100suns

January 22 2020

delein
8336 8d12 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway

January 09 2020

delein
4686 86b1 500
.Sudety. !
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viadzony dzony

January 08 2020

delein
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
delein
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 viaikari ikari

December 18 2019

delein
6160 3c30 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony

December 10 2019

delein
Reposted fromFlau Flau viafreeway freeway

December 04 2019

delein
0962 62a7 500
Reposted fromzciach zciach
delein
5873 ada4 500
Reposted fromdawcioq dawcioq

November 30 2019

delein
1321 d22c 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viadzony dzony

November 22 2019

delein
2026 df35
Reposted fromallblack allblack

November 20 2019

delein
2756 d7e3
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme

November 18 2019

delein
6725 794d 500
Reposted frommangoe mangoe viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl